Årsmøte 2012

Mer informasjon: http://www.cirrus-rcfk.no/?event=medlemsmote-2-2012-11-08