Utmerkelser til Thorbjørn og Martin

Asle Sudbø og Thorbjørn Jespersen. Foto: Jo Grini

Asle Sudbø og Thorbjørn Jespersen.
Foto: Jo Grini

Asle Sudbø og Martin Krafft. Foto: Jo Grini

Asle Sudbø og Martin Krafft.
Foto: Jo Grini

 

 

 

 

 

 

 

 

På Modellflyseksjonens seksjonsmøte i dag, ble Thorbjørn og Martin tildelt velfortjent heder. De fikk begge Modellflyseksjonens hederstegn med diplom. Vi gratulerer!

I begrunnelsen for Martins tildeling, har vi sakset følgende:

Martin tok initiativet til og har vært primus motor for EKEBERG MODELLFLYESSE fra 2002 til i dag. Uten hans iherdige innsats ville messen aldri blitt til ei heller vokst å blitt så bra som den er i dag. 

Thorbjørns begrunnelse lyder slik:

Har hatt verv i styret i Cirrus RCFK i totalt 19 år, første gang i 1973. Han er en viktig ressurs i forbindelse med rekruttering. Aktiv bidragsyter i instruktørarbeid både praktisk eller teoretisk.  Jevnlig arrangementsansvarlig for stevner både nasjonale og internasjonale. Aktiv og faglig sterk i forbindelse med teknisk arbeid, utarbeidelse og justering av regelverk mm. En forutsetning for at Cirrus fikk etablere seg på Spydeberg.

Mer informasjon finner du her.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>