Cirrus RC Flyklubbs lover

Lovutvalget Oslo Idrettskrets har godkjent klubbens nye lover som ble vedtatt på årsmøtet. Du kan se de nye lovene her: http://www.cirrus-rcfk.no/cirrus/cirrus-rc-flyklubbs-lover/