Cirrus aktivitet i sommer

Er det noe aktivitet på stripa i sommer ?

Er det noen som er klare for en tur til Lifjell/Bø ??