Nordisk F3J – Stillingen etter 7 omgager

Det begynner å danne seg et sterkt tetskikt. To ganger Grini….

Omg1-7