Innledende runder Nordisk Mesterskap F3J

De innledende rundene er ferdig. Jo vinner!

Omg1-10