Medlemsmøte 8. oktober

Du husker vel?

Agenda

Sesongen er over og det er tid for et tilbakeblikk.

  1. Årets stevner
  2. Byggeprosjektet
  3. Thorbjørn presenterer inntrykk fra årets Europa-tur
  4. Medlemmenes bidrag
  5. Eventuelt

Alle er velkommen til møte klokken 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.