Utlån

I ferietiden er det redusert aktivitet på stripa. Derfor har vi tillatt oss å låne ut de to runde sittebenkene til grunneieren (Nina Hoff) som skal ha fest den 2. juli.

Det er jo fortsatt sitteplasser og bord på plassen selv om de to bordene er borte.