Årsmøte protokoll 2019

Årsmøte 2019 er gjennomført. I år ble det også et ekstraordinært årsmøte pga manglende kandidater til styret.

Protokoll etc ligger her: http://www.cirrus-rcfk.no/cirrus/arsmote/