Bli medlem

Annonsere hos Cirrus RC Flyklubb? Nordens best besøkte modellfly-internettsider.

Værvarsel

Klikk bildet for detaljer:

© Meteorologisk og NRK

Terminliste 2018

Vi bruker Eventmanager for å administrere våre arrangementer.
Gå til http://www.cirrus-rcfk.no/arrangementer/events/ for påmelding og

oversikt over den til enhver tid offisielle arrangementslisten.

 

Listen nedenfor kan endres uten forvarsel.
Stevner på Spydeberg er tellende i Cirrus-Cup.

Terminliste 2018_rev_01

 Andre gode terminlister:

  •  NLF/Modellfyseksjonens terminliste er den offisielle i Norge