Bli medlem

Annonsere hos Cirrus RC Flyklubb? Nordens best besøkte modellfly-internettsider.

Boken MODELLFLY

Værvarsel

Klikk bildet for detaljer:

© Meteorologisk og NRK

Terminliste 2019

Listen nedenfor kan endres uten forvarsel.
Stevner på Spydeberg er tellende i Cirrus-Cup, men ikke onsdags cup.

Terminliste forslag 2019_rev.10

Siste oppdateringer merket med gult. 

Vi bruker Eventmanager for å administrere våre arrangementer.
Gå til http://www.cirrus-rcfk.no/arrangementer/events/ for påmelding og oversikt over den til enhver tid offisielle arrangements listen.

 

Andre gode terminlister:

  •  NLF/Modellflyseksjonens terminliste er den offisielle i Norge