Bli medlem

Annonsere hos Cirrus RC Flyklubb? Nordens best besøkte modellfly-internettsider.

Værvarsel

Klikk bildet for detaljer:

© Meteorologisk og NRK

Nytt fra NLF

ENDRINGER I FORSIKRINGSAVTALEN FOR 2013

Fra og med 31/12-2012 får du som medlem av Modellflyseksjonen bedre forsikringsdekning. Endringene innebærer:

– Forsikringen er gyldig for hele Norden, ikke bare Norge

– Når du deltar i FAI-konkurranser

Innlegget fortsetter her: Nytt fra NLF

Referat fra Styremøte 22.11.12

PDF-versjon: Referat fra Styremøte i Cirrus RC Flyklubb 221112

Referat fra Styremøte i Cirrus RC Flyklubb

Til stede: Kjell Bentzen, Øyvind Sørgaard, Ole Synnes, Rune Undertun, Espen G. Bakke

Referent: Espen G. Bakke

Innlegget fortsetter her: Referat fra Styremøte 22.11.12

Årsmøtet

Siden for årsmøtedokumenter er oppdatert. Du finner dem her: http://www.cirrus-rcfk.no/?page_id=1632

 

Download article as PDF

Cirrus årsmøte 08.11.2012

17 medlemmer var på plass når Espen åpnet møtet og 3 kom til etter hvert.

Espen ble valgt til ordstyrer. Alle var enige i det.

Innkallingen til møtet ble godkjent.

Årsmeldingen ble gjennomgått. Ekeberg Innendørs,

Innlegget fortsetter her: Cirrus årsmøte 08.11.2012

Årsmeldingen 2012

Årsmeldingen for 2012 er tilgjengelig her.

Download article as PDF

Referat fra Styremøte 29.11.12

Dato: 29.10.12 Sted: Teknologisk Institutt, Økern

Til stede: Kjell Bentzen, Øyvind Sørgård, Morten Bremsrud og Espen G. Bakke (referent)

 

Følgende saker ble behandlet:

Årsmeldingen for 2012 ble gjennomgått og korrigert/supplert. Urevidert regnskap ble gjennomgått.

Innlegget fortsetter her: Referat fra Styremøte 29.11.12