Info om kommende års medlemskontingent

På Luftsportstinget, som avholdes annethvert år, har det vært en gjentatt misnøye fra et par seksjoner i NLF (de som i hovedsak ikke bruker vinger i sin aktivitet) om at medlemmer fra Modellflyseksjonen bare betaler halvparten av forbundskontingenten sammenlignet med medlemmer i de andre seksjonene. Til dette har Modellflyseksjonen vist til at vår seksjon har belastet administrasjonen i NLF i mindre grad enn de øvrige, at vi bidrar betydelig fordi vi er flere medlemmer, og at vi tidligere kan ha vært et springbrett til andre seksjoner. På årets ting ble denne saken nå på nytt tatt opp til behandling, og vedtatt. Du kan lese mer om behandlingen under punkt 6.1/6.2 og 7 i protokollen fra årets ting, her: https://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/luftsportstinget_2021_protokoll_-_signert.pdf

For å oppsummere, så siterer vi fra siste nummer av årets ModellInformasjon, ved seksjonsleder Espen G. Bakke (Cirrus RCFK): «Kort sagt, skal modellflyseksjonens forbundskontingent opp på nivå med de øvrige seksjonene i Luftsportforbundet. For å gjøre pillen litt mindre bitter, skal denne endringen fordeles over 8 år. I tillegg har seksjonsstyret besluttet å redusere seksjonskontingenten i de kommende to år slik at endringen ikke blir merkbar med det første.»

Ut fra protokollen kan vi finne følgende for Modellflyseksjonen:

Forbundskontingent NLF 2022
Senior 26-66 år: kr 470 (fra kr 410. De andre seksjonene har kr 820)
Junior 20-25 år: kr 415 (fra kr 410)
Pensjonist 67 +:  kr 415 (fra kr 410)

Seksjonsavgift, Modell 2022
Senior 26-66 år: kr 355 (fra kr 415)
Junior 20-25 år: kr 210 (ingen endring)
Pensjonist 67 +:  kr 300 (ingen endring)

Fra vårt eget årsmøte i februar
Cirrus-kontingent 2022
Senior 26-66 år: kr 525 (fra kr 500)
Junior 20-25 år: kr 210 (ingen endring)
Pensjonist 67 +:  kr 525 (fra kr 500)

Om du ikke har medlemskap andre steder, eller annen avgift, skal NLF-kontingenten for Cirrus for 2022 bli:

Senior kr 1350 (som før)
Junior kr 835 (fra kr 830)
Pensjonist kr 1240 (fra kr 1210)

Da kan vi vel gå 2022 rolig i møte når det gjelder kontingent! Husk at alle kan bidra på årsmøtet i februar med innspill om årskontingenten 🙂

 

 

 

 

 

Skribent: Kjell Bentzen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *