Konkurranse Regler

Vi er underlagt regler fra NIF og NLF, noen linker til disse finner du her:

https://nlf.no/info/lover-og-vedtekter

 

Generelle konkurranse regler fra NLF, 2020:

nlf_konkurransereglement_2022

 

Konkurranse regler NLF modellflyseksjonen 2019,

Revidert høsten 2021:

konkurransereglement_modell_2021

 

Lokale regler i klassene F5J / F3J / F3K og forventninger til arrangør/stevneleder ved uttakskonkurranser og NM, 2021-02-24:

Forventninger til arrangører fra gruppeleder

 

Telemetri regler:

https://www.cirrus-rcfk.no/arrangementer/regler/regler-for-radioutstyr-med-telemetri-i-konkurranse/

 

FAI Sporting Code:

Se ciam-reglene for referanse. Velg «Sporting code 4 – Aeromodelling» og hhv «Section 4 – F3 Soaring» for F3J og «Section 4 – F5 Electric» for F5J. Direktelinker: F3J og F5J

 

F5-RES (F5L)  –  2021 Rule Set for F5-RES (BARCS)

2021 BARCS F5RES Rules Set Draft v0.9

F3-RES (FAI F3L Provisional class)

Velg – Aeromodelling / Volume F3 Soaring – edition 2022 / F3L

https://www.fai.org/page/ciam-code?fbclid=IwAR0GkCGPa1Qyebx2WjiR7hNdQCgG4w9YcVEl2T73vYR_txXItjG4aGeVRtc