Cirrus Cup

Dette er en nedskrivning av allerede etablerte retningslinjer – statutter…

  • Alle stevner som arrangeres av Cirrus og som står på terminlisten er Cup stevner, med unntak av onsdagscup & Samba-Liteseat Cup.
  • Cirrus Cup stevner er åpne for alle, men i forbindelse med Cup’en regnes bare medlemmenes resultater.
  • Maksimalt 6 stevner skal telle i Cup regnskapet (de 6 beste resultatene). Arrangerer Cirrus færre enn 6 stevner teller resultatene fra alle stevnene.
  • For at et stevne skal være tellende må det minst være 2 deltakere og være gjennomført på godkjent måte for et offisielt sluttresultat.
  • Styret setter tid og sted for premieutdeling og vandrepremien skal være tilbakelevert styret i god tid før neste utdeling.

For Styret
Jo Grini
27. februar 2006

 

Revidert 2019-04-02

For styret

Stein-Vidar Torø

 

Cirrus Cup historikk: Cirrus Cup 1973-2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *