Regler for radioutstyr med telemetri i konkurranse

Det har i det siste vært litt diskusjon rundt regler for bruk av radioutstyr med telemetri muligheter i konkurranseformene F3J og F5J.

For F5J er FAI-reglene klare på at høyde og vario-signaler ikke skal sendes fra flyet. Det er altså ikke nok å skru av varslene i senderen – informasjonen skal ikke ligge i telemetri-signalet tilbake til senderen. Det skal heller ikke være gyro ombord. Telemetri-tilbakemeldinger på batterispenning og signalstyrke er imidlertid lov. Dette av sikkerhetsgrunner. For de som flyr med radioutstyr fra Graupner betyr dette at den mottakeren det er mest naturlig å benytte er GR-16. Denne har god rekkevidde og kan gi tilbakemelding om signalstyrke og batterispenning – og den har hverken gyro eller vario innebygget. I F5J må man benytte en høydemåler som leses av etter landing. Mange benytter da en Altis-måler. Denne kan kobles med en ledning til GR-16 slik at høyde og vario informasjon sendes i telemetri signalet. Denne ledningen er ikke lov å være koblet til i F5J. For de som benytter annet radiomerke FrSky/Futaba og andre må selv sørge for at de benytter mottakere som er i henhold til reglene når man deltar i konkurranser.

For F3J er FAI-reglene noe eldre så der er det pr nå lov til å noen flere telemetri verdier i signalet, så lenge man ikke har varslene aktivert i «senderen» visuelt, akkustisk eller vibrasjon i konkurranse. Det jobbes imidlertid med å endre F3J-reglene til å samsvare med F5J-reglene. Det henstilles derfor til alle piloter som flyr F3J om å forholde seg til reglene for F5J på dette punktet inntil nye regler er på plass i FAI-reglene.

Se ciam-reglene for referanse. Velg «Sporting code 4 – Aeromodelling» og hhv «Section 4 – F3 Soaring» for F3J og «Section 4 – F5 Electric» for F5J. Direktelinker: F3J og F5J

Happy Landings
Arild