OBSREG – rapportering av hendelser og ulykker

Rapportskjema for Næruhell, uhell og ulykker med modellfly.

Link til OBSREG på NLF: https://app.nlf.no/

 

Ved arrangementer som NC, er det det stevneleder som er ansvarlig for rapportering til NLF. Utenom NC stevner, er det hver enkelt pilot som er ansvarlig for rapportering av hendelser.

Definisjoner: felles-definisjon-for-ulykker-og-hendelser—vedtatt-av-luftsportstyret-2023.10.22

 

Alle hendelser iht. ovenstående definisjon skal rapporteres.

Rapportene vil bli brukt som eksempler i flytryggingsarbeidet, men vil ikke offentliggjøres med navn på den som rapporterer eller de impliserte. Mottaker av rapportene er Fagutvalget, Styreleder og fagkontakt i modellflyseksjonen. Styret kan involvere ytterligere personer i arbeidet med analysene dersom det anses hensiktsmessig. For bekymringmeldinger, dvs. der det er grunn til mistanke om at et uhell kan være forestående, bes medlemmene ta kontakt med fagsjef på telefon 41620374.

NB: skader på 3. part skal også meldes på skadeskjema til forsikringsselskapet.

Viktig: Ved ulykke med personskade skal alltid politiet varsles. Tiltak iht. Modellflyseksjonens handlingsplan ved ulykker skal alltid følges.