Regler for Cirrus 21

Beskrivelse av Cirrus 21

 Cirrus’ 21 min. er en klubbtilpasset versjon av LSF’s presisjons-/varighetskonkurranse. Dette er en høystartkonkurranse bestående av tre -3- enkeltflukter (3 omganger) med merkelanding i hver flukt. Innenfor rammene av konkurransen er det mulig å ta merkelandingene til level-I og -II, samt varighet- termikk for level-I.

Konkurransen er tiltenkt flyging på «flatmark» under termikkforhold. Startmetoden er valgfri, men man bør justere linelengden på eksempelvis vinsj, slik at alle flytyper får tilnærmet lik starthøyde. Dette åpner for bruk av forskjellige startapparat, men stevneleder skal sikre seg at starthøyden blir tilnærmet lik.

Konkurranseregler:

•      Maksimaltiden for hver omgang er 7 min, 1sek = 1p. (Derav navnet, da 3*7=21)

•      Det kan likevel flys inntil 10 min i den ene av de tre omgangene. Det er valgfritt hvilken, tidtakeren må da senest varsles i det omgangstiden (7 min) løper ut.

•      Det gies 1p pr sek i fratrekk i inntil 30 sekunder for overflyging av omgangstiden.

Omgangstiden kan være 7 min, 10 min, eller differansen mellom 21 min og totaltiden etter to omganger (hvis denne er mindre enn 7 min).

•      Mer enn 30 sek overflyging av omgangstiden gir 0-null landingspoeng.

•      Merkelandingene skal måles ut fra ett definert punkt. Se eget punkt under for beskrivelse av poengberegning.

•      Total flytid for de tre omgangene er 21 min.

Landing:

Hvis modellen er flybar etter landing oppnåes landingspoeng. Der er utlagt nok landingsmerker. Omkring dette merke er det tenkt 15 sirkler hvorav de 5 nærmeste er 0,5 meter brede, de neste 5 er 1,0

meter brede og de siste 5 er 2,5 meter brede. Utenfor 20 meter fra merket oppnås det ikke landingspoeng.

 

Avstand Poeng 4,5 – 5,5 m

40

0 – 0,5 m

75

5,5 – 6,5 m

35

0,5 – 1,0 m

70

6,5 – 7,5 m

30

1,0 – 1,5 m

65

7,5 – 10 m

25

1,5 – 2,0 m

60

10 – 12,5 m

20

2,0 – 2,5 m

55

12,5 – 15 m

15

2,5 – 3,5 m

50

15 – 17,5 m

10

3,5 – 4,5m

45

17,5 – 20 m

5

 

Avstand måles fra spissen/nesen av modellen, når modellen ligger helt stille. Landingspoeng kan kun gis, hvis idealtiden ikke overskrides med mere enn 30 sekunder. I praksis kan landingsmerket være en papp-tallerken, hvor sentrum det i sentrum er fastmontert en snor. På snoren er der en avmerket for hver sirkel.

1 tanke om “Regler for Cirrus 21

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *