Kurs

I kjent og engasjert stil holdt Inge et innføringskurs for styret i bruken av de nye web-sidene til Cirrus.   Dette ser bra ut, og vi har store forventninger til denne fornyelsen av webben.

Les mer... Kurs

Opplæring på Cirrus’ nye web

Les mer... Opplæring på Cirrus’ nye web