Årsmøte 2014

Årsmøtet for 2014 var 12. februar.

Her følger protokoll fra møtet samt budsjett for 2015:

Budsjettet: