Nå har jeg kjøpt et småbruk med 48 mål med fly klart jorde

      Her slipper jeg å spørre bonden om å få lov til å fly,, jeg er bonden.