Finaleresultater, NM F3J

Årets Norgesmester for senior er Jo Grini. Juniormesteren er Fredrik Grini. Norgesmester for lag ble Valdres FK Modell. Vi GRATULERER!

Overall resultater
Flightscores
Round Scores
Landingscores

Lagresultater

Mer utførlig referat kommer senere.