Cirrus årsmøte 08.11.2012

17 medlemmer var på plass når Espen åpnet møtet og 3 kom til etter hvert.

Espen ble valgt til ordstyrer. Alle var enige i det.

Innkallingen til møtet ble godkjent.

Årsmeldingen ble gjennomgått. Ekeberg Innendørs, her ble den harde kjerne fremhevet likeså Martin som stadig tar i et tak. Årsmeldingen i sin helhet er vel å lese annet sted på siden så jeg behøver ikke gjenta den her. Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Litt vanskelig å se hva Grasrotandelen er, men den er på over 3000 kr – så fortsett å spill Lotto!

Undertegnede hadde lagt inn et forslag om profilering, vi har jo et meget flott klubbmerke. Arnfinn L. ønsket et mere diskret emblem til å ha på fly modellene. Thorbjørn kom med forslag om en bra bruks jakke, styret tar tak i saken og ser hva som kan leveres. Dette ble tatt opp før budsjettforslaget, da dette kan ha noe med budsjett å gjøre.

Budsjettet ble gjennomgått. Kontingenten blir uforandret.

Brakkene på fly-plassen trenger reparasjon. Undertegnede mener vi bør bygge nytt da dette ikke blir dyrere og er enklere. Klarer vi det på dugnad? var tankene rundt dette. Forslag også om et «hytte-fond».  Harald utarbeider et forslag på ny hytte og hvordan vi klarer det.

Vi har hatt en positiv økning av medlemstallet. Budsjettet ble godkjent.

VALG. Valgkomiteen, Thorbjørn og Leif, presenterte. Espen, leder, tar  gjenvalg for  et år, nestleder Anders har et år igjen, Kasserer Kjell tar 2 nye år. Øyvind har et år igjen . Rune overtar etter Morten for 2 år. Sekretær Ole har et år igjen. Stein Gisle vara 1 år til, Martin tar revisorjobben videre. Valgkomiteen fortsetter uforandret.

Årsmøtet hevet 20:35 !

Etter pizza, så vi video av Leif sin jomfrutur med «Beistet». Thorbjørn fortalte og viste bilder fra elektrotreff i Tyskland hvor han har vært hvert år i 16 – 17 år. Dette forgår 2. helg i september. Han hadde også vært på F3F VM også i Tyskland og besøkt Kontronic fabrikken, de som lager regulatorer og hver enkelt regulator blir testet. Tilslutt presenterte Thorbjørn Energic, en rålekker skinnende modell med vingespenn 2,45 les om denne på hans hjemmeside – Prosjekter.

Espen tok opp handlingsplan ved ulykker, fra forbundet, oppslag blir å finne på flyplassen.

Vi deltar på familiedag på Teknisk museum 18.11

HUSK PÅMELDING FRIST TIL JULEMØTET 13.12, FRISTEN ER 1 UKE FØR!

Thorbjørn forteller om Energi

Skribent: Harald Olsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *