Referat fra Styremøte 20.01.13

PDF-versjon av referatet: Referat fra styremøte 20. januar 2013

Dato:                    20. januar 2013
Sted:                     Hos Kjell Bentzen
Til stede:             Kjell Bentzen, Ole Synnes, Rune Undertun og Espen G. Bakke (referent)

Agenda:

Modellflymessen

Møtets hensikt var å sikre at nødvendige aksjoner før messen er på plass, samt diskutere erfaringer fra tidligere.

Vi gikk gjennom alle gruppenes punkter. Alt ser ut til å være på plass.

Noe oppfølging i den kommende uken samt innkjøp av diverse rekvisita er nødvendig. Dette ble fordelt på dem som deltok på møtet.

Oppvisning

I år som i fjor, vil Simen Andresen fly til musikk. I tillegg vil han fly en maskin som også går i revers. Altså to innslag i oppvisningen.

Clamer Meltzer flyr elektro linestyrt.

Vario vil fly et STORT elektro-helikopter. Espen tar kontakt med dem.

Butikkene skal utfordres til å ha demo av sine maskiner. Espen sjekker.

Øvrig program

Lotteri og konkurranser arrangeres på stedet.

Brannfare

Med mye LiPo-celler i bruk ser vi at det er risiko for brann. Nytt av året, blir stålbøtter med sand til å legge eventuelt brennende LiPo-celler i. Deltakerne skal orienteres om dette.

Øvrig sikkerhet er ivaretatt av hallens ansatte.

Vi gleder oss til den 11. messen!

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *