Referat fra medlemsmøte 10. april 2014

En god håndfull våryre medlemmer stilte på møtet denne gangen. Agendaen hadde et variert innhold som startet med en innlegg av Tom Brien fra NLF.

 

Tom Brien
Tom Brien

Tema for Toms innlegg var klubbutvikling. Han utfordret medlemmene til å reflektere litt over klubbens status og vurdere alternative veivalg videre. Spesielt ble rekruttering i forskjellige former viet oppmerksomhet. Et fint innlegg fra en engasjert Tom som greide å engasjere forsamlingen.

Hytta

Til det kjedsommelige var ny hytte neste punkt på agendaen. Det er forsinket av ulike årsaker:

  • Økonomi
  • Ulike løsningsforslag som måtte diskuteres ferdig
  • Avklaringer med grunneieren
  • Forhold til Spydeberg kommune

Status nå er at vi har avklart med grunneieren og landet på ett konkret løsningsforslag. Økonomi er fremdeles under avklaring, men under stadig bedre kontroll.

Løsningen vi går for, er å rive eksisterende lagerbrakke og erstatte den med et nytt klubbhus på ca 60 kvm. Dagens klubbhus blir stående med begrunnelse at det er for mye bruksverdi igjen i bygget til at vi vil rive det. Vi får mer enn 90 kvm under tak etter dette.

Sikkerhet

NLF fokuserer sterkt på sikkerhet og ber alle forbundets klubbledere om å få det ut blant klubbens medlemmer. Vi vil tilpasse flyplassreglene til dette ved nye oppslag og orientering til medlemmene. A-bevis er et av satsingsområdene for øket sikkerhet. Klubben har et antall instruktører som kan utstede A-bevis. Allerede på søndag er det muligheter for å få til dette. Da er Leif Bjørgo på plassen på Spydeberg.

Leif Bjørgo
Leif Bjørgo

Print ut og ta med deg søknadsskjemaet. Det finner du her. Leif vil også være på plassen på Skjærtorsdag. Han tar selvsagt værforbehold begge dager. På forhånd bør du ha satt deg godt inn i Modellflyhåndboka.

Profilartikler

Her skjer det endelig noe. Dekaler er anskaffet. Klubbens medlemmer kan kjøpe A-4 ark med dekaler for kr. 50,-. Det er også brodert jakkemerke og jakke på vei. Prisen for dette blir henholdsvis kr. 50,- og kr. 600,-

Første F3K-stevne er 27. april. Første F3J-stevne er 4. mai. Møt opp.

Arild sørget for servering av god kake med tilbehør. Takk!

Neste klubbmøte er 8. mai.

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *