Konkurranseregler modellfly kunngjort på NLFs nettside

Konkurranseregler, herunder regler for uttak av landslag, er oppdatert på nettsiden til NLF. Reglene er vedtatt under luftsportstinget, seksjonsmøte for modellfly, i oktober 2021 og gjelder fra og med i år. Forslagene fra Cirrus er i hovedsak tatt med. Klasse F5J er inkludert i reglene. Det er tatt med hvordan poengberegning og eventuelle finaler skal håndteres når utlendinger tillates å delta i NM og uttaksstevner. Det er også åpnet for at ett internasjonalt stevne, på angitte vilkår, kan erstatte NM ved uttak til landslag. For seilflyklassene er det presisert at det er hver utøvers to beste resultater i tillegg til NM som skal telle i resultatberegningen for uttak av landslag. Mandat for gruppeleder er tatt inn i konkurransereglene, bl.a. med regler om habilitet. https://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/071_konkurransereglement_modell_2021-rev._1.4.pdf

Skribent: OttodeB