Forsikring

Som de fleste vet, er du forsikret så lenge du betaler medlemskontingenten til Cirrus og dermed NLF. Det mange ikke vet er betingelsene i forsikringen. Derfor kommer de her (klippet fra http://nlf.no/modellfly/forsikring): Forsikring Modellflyseksjonens forsikringer: Kollektiv ansvarsforsikring (obligatorisk) Stormodellforsikring (obligatorisk…

Les mer... Forsikring