Norges første F3L stevne

Først litt om F3L. F3L er en provisional FAI klasse for enkle seilfly med 2m vingespenn og kun kontroll på sideror, høyderor og luftbrems (RES – Rudder, Elevator, Spoiler). Flyene startes på strikk og man flyr så nærme 6min som…

Les mer... Norges første F3L stevne