Inneflyging

Vi har booket følgende datoer i Trasophallen/Oppsal arena:

23.2 kl. 12:00 – 15:00

2.3: kl. 12:00 – 15:00

Kan kanskje også bli flyging den 9.3, 12:00 – 15:00. Dette bekreftes ganske snart

Reservert de to første lørdagene i april. Besluttes etter at vi har loddet stemningen.