Ytterligere informasjon vedrørende stans av luftsportsaktivitet

Vi oppfordrer til å se på NLFs hjemmeside med jevne mellonrom. Det er nå kommet litt ekstra informasjon lørdag 14. mars der vi kan lese følgende i vedlegget:

” NLF finner det klart at virksomhet som skjer innenfor rammene av et idrettslag – herunder en
flyklubb/luftsportsklubb – omfatter begrepet «organisert idrettsaktivitet». Slik NLF tolker
Helsedirektoratets vedtak, vil dette som et minimum innebære at:

• bruk av luftfartøy eller annen flygende innretning som er eid eller operert av en
flyklubb/luftsportsklubb ikke kan finne sted

• bruk av klubblokaler eller andre luftsportsanlegg som en klubb har råderett over ikke kan
finne sted

• gjennomføring av skole- eller treningsaktivitet som en klubb er ansvarlig for (eksempelvis
skoling innenfor en klubbeid DTO) ikke kan finne sted ”

Luftsportsanlegget som Cirrus har råderett over på flyplassen vår, skal ikke benyttes. Det innebærer sikkerhetsområdet, stripa m/tilleggsjord som vi leier og hangarer/hytter.

Hytta og utedo skal ikke under noen omstendigheter benyttes. Det gjelder også dersom du kun er på treningstur.

Husk: Du skal bidra til at andre ikke blir smittet.

Som det står: NLF vil fortløpende vurdere situasjonen og ber om forståelse for at det vil kunne komme justeringer av kursen i tiden fremover.

 

 

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>