Nytt påmeldingssystem

Cirrus har fra 29. februar 2012 tatt i bruk et nytt registreringssystem for stevner. Du finner oversikten her. I tillegg vil du se et menypunkt i øverste menyrad som heter “Arrangementer”. Du finner en liste over alle arrangementer Cirrus har på agendaen det kommende året. Alle stevner, møter osv. skal stå her. Vi har lagt ut to TESTARRANGEMENTER som brukerne kan melde seg på for å teste ut hvordan dette fungerer. Som dere vil se, er data (navn) fra en eventuell pålogging på Cirrus-sidene med inn i påmelding og vil ikke være nødvendig å taste på nytt. Elegant!

Etter en påmelding, kan du se hvilke arrangementer du er påmeldt til ved å klikke “Arrangementer-Mine påmeldinger”.

Reglene og fristene for påmeldinger gjelder fortsatt. De finner du under menypunktet “Påmelding” i øverste menyrad.