Medlemslisten er oppdatert

Nå er medlemslisten oppdatert med de siste endringene og nye medlemmer. Gå til http://www.cirrus-rcfk.no/?page_id=265