Referat fra Styremøte 29.11.12

Dato: 29.10.12
Sted: Teknologisk Institutt, Økern

Til stede: Kjell Bentzen, Øyvind Sørgård, Morten Bremsrud og Espen G. Bakke (referent)

 

Følgende saker ble behandlet:

 1. Årsmeldingen for 2012 ble gjennomgått og korrigert/supplert.
 2. Urevidert regnskap ble gjennomgått. Kjell skal sjekke inntektene fra Ekeberg før det sendes til revisjon. Ellers viser det et underskudd på kr. 19.572,- som ikke er så ille tatt i betraktning at leie av Ekeberghallen for 2011 er belastet regnskapet for 2012. Uten denne belastningen, ville underskuddet vært på kr. 2.724,-. Endelige tall er gyldige først etter revisjon.
 3. Styret vil foreslå at medlemskontingenten ikke økes. Endelig beslutning tas av årsmøtet.
 4. Kjell utarbeider budsjettforslag basert på årets regnskap. Fremlegges for årsmøtet for godkjenning.
 5. Terminlistforslag for 2013 ble gjennomgått.
 6. Inndørssesongen står for døren. Ulike hallalternativer ble diskutert. Høyest på ønskelisten står Ekeberghallen. Det er nok også det dyreste alternativet. Espen sjekker pris og evt. kostnadsdeling med Vingtor.
 7. NLFs handlingsplan ved ulykker ble drøftet. Den skal presenteres på medlemsmøte og nødvendige oppslag gjøres på Spydeberg.
 8. NLF har invitert til kurs for bruk av kommunikasjonsradio. Det er på fire dager og nok mye mer omfattende enn det vi har behov for. Likevel kan det være hensiktsmessig med en enkel veiledning. Øyvind S. har sertifikat, og kan utarbeide dette.
 9. Modellfly har stand på familiedagen på Teknisk Museum den 18.11. Vi jobber for å få til en god presentasjon av klubben. Arild Langseid har engasjert seg og støtter styret i denne jobben. (Eller kanskje er det omvendt.)
 10. Valg av nytt styre
  Det er alltid vanskelig å få klarhet i hvilke posisjoner som er på valg, ettersom det ofte foregår forflytninger internt. Uansett, står alltid lederen på valg. I tillegg antar vi at ett styremedlem og ett varamedlem er på valg. Dette drøftes med valgkommiteen.

 

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *