Brev fra NLF

Modellflyseksjonen sendte 2. mai ut info til alle våre medlemmer om lansering av Modellflyhåndboka for modellflygingen i Norge.
Ordlyden i følgemailen som gikk ut kan være egnet til å skape misforståelser. Modellflyseksjonen-NLF beklager dette. Derfor er det på sin plass med noen presiseringer.
Selv om Modellflyhåndboka nå er lansert som en prøveordning for et rammeverk for modellflyging i Norge, er det ikke slik at det stilles absolutte krav fra 1. mai 2013 om A-bevis for å fly modeller over 7 kg, og til B-bevis for å fly turbin eller stormodeller.
De som trenger det skal få rikelig med tid til å skaffe seg A-bevis og B-bevis, og i mellomtiden er det bare å fly. Målet er at de aller fleste som flyr modeller over 7kg skal ha flydd opp til A-bevis i løpet av 2013-sesongen, dersom de ikke har det fra før.
I en overgangsperiode frem til neste sommer vil B-bevis til piloter med fly-erfaring fra turbin- og stor-modeller utstedes på anbefaling fra klubbledere. På samme måte skal klubbene få god tid til å sende medlemmer på Instruktørkurs i de tilfeller der det er nødvendig. Modellflyhåndbokas versjon 1 prøves nå ut som rammeverk for modellflyging i klubbene i Norge, og basert på de erfaringer man gjør seg i løpet av 2013 sesongen vil revisjoner foretas. Dette blir hovedsaken på klubbledermøtet i mars 2014. Det er egentlig bare en måte å teste ut slike rammeverk på, og det er å prøve dem ut i praksis, og det er det som gjøres nå. Våre medlemmers muligheter for å påvirke dette rammeverket ligger i å komme med helt konkrete innspill til forbedringer. Dersom medlemmene har innspill til Modellflyhåndboka, oppfordres de til å ta opp dette på et møte i sin klubb, slik at klubbleder kan samle innspill og sende dette inn
til SU, Modellfly-SU@nlf.no Klubblederne vil da få et godt grunnlagsmateriale til å gjøre en revisjon av håndboka etter sesongen 2013.
Det er ikke meningen av Modellflyhåndboka skal være en hemsko for noen modellflyger i Norge. Modellflyhåndboka er egentlig en systematisering av det som gjelder som «best practice» på de fleste modellflystriper i Norge i dag, og er ment som et hjelpemiddel for alle som flyr modellfly i Norge. Den er også ment som et hjelpemiddel for de som er sikkerhetsansvarlige i modellflyklubbene. Under finner du en lenke til Modellflyseksjonens hjemmesider, der vi har opprettet en «Spørsmål og Svar»-side, med de vanligste spørsmålene som har kommet: http://www.nlf.no/modellfly/sp-rsm-l-og-svar-om-modellflyh-ndboka

Jeg håper alle får en fin flysesong!

Vennlig hilsen
Asle Sudbø
Styreleder Modellflyseksjonen-NLF

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *