Bli medlem

Annonsere hos Cirrus RC Flyklubb? Nordens best besøkte modellfly-internettsider.

Værvarsel

Klikk bildet for detaljer:

© Meteorologisk og NRK

Modellflyhåndboka med endelig godkjenning

Den nye versjon 1.4.1 av Modellflyhåndboka har i dag 16. oktober 2019 blitt godkjent av Luftfartstilsynet. En ny bestemmelse i denne utgaven innebærer at såkalt FPV freestyle uten bruk av utkikksperson og utenfor modellflyplass nå er

Innlegget fortsetter her: Modellflyhåndboka med endelig godkjenning

Nytt fra luftfartstilsynet

På Modellflyseksjonen ledermøte i mars ble det bedt om avklaringer omkring regler for modellflyging fra Luftfartstilsynet. Responsen fra Luftfartstilsynet finner du her.

 

Download article as PDF

Avklaringer av lover og regler

På Modellflyseksjonens ledermøte den 5. mars kom det spørsmål til Luftfartstilsynet. Det som angår modellly er besvart i nedenstående.

Du finner mer om temaet her.

Modellfly

Luftfartsloven skiller mellom “luftfartøy som ikke har fører

Innlegget fortsetter her: Avklaringer av lover og regler

Guiness rekordforsøk

Mail fra NLF:

Hei!

 

Beklager sen beskjed, men i morgen foregår det et spennende rekordforsøk i Forskningsparken i Oslo:

http://nlf.no/modellfly/verdensrekord-i-l-ft-med-multikopter

 

Denne informasjon sendes dere i Oslo/omegn-klubbene. Veldig fint om dere kan legge

Innlegget fortsetter her: Guiness rekordforsøk

Innkalling til Luftsportstinget og seksjonsmøter

Vedlagt finner du innkallingen. Cirrus kan stille med tre representanter. Vi diskuterer dette på neste medlemsmøte den 11. februar.

NLF_Innkalling_NLFs_Ting_og_seksjonsm¿ter_2015_med_vedlegg

Download article as PDF

NLFs luftsportsundersøkelse

Undersøkelsen angår alle. Også modellflypiloter.

Kjære luftsportutøver og NLF-medlem;

 

NLF gjennomfører en kort spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og vi håper du har anledning til å avse 10-15 minutter til å svare på ca 50

Innlegget fortsetter her: NLFs luftsportsundersøkelse

Nytt fra Forbundet

*** Overgangsordning for B-stormodell- og instruktørbevis ***

 

I forbindelse med revisjon av Modellflyhåndboka tidligere i år ble kategoriene for modellfly og tilhørende lisenskrav endret, slik at flere nå omfattes av krav til B-bevis for

Innlegget fortsetter her: Nytt fra Forbundet

Nytt fra forbundet

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Den ble innført fra 1/5 2013 og foreligger nå i revidert utgave. Versjon 1.1 gjøres gjeldende fra 1/5-2014.

 

Her kan du lese hva som er nytt:

http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-revisjon-11

 

************************************************************

Innlegget fortsetter her: Nytt fra forbundet

Nyhetsbrev fra NLF

Nyhetsbrev for april finner du her.

 

Download article as PDF

Nytt fra forbundet

For dem det måtte angå: Nå kan du fly lovlig med kamera i Norge.

Bruk av kamera i modellfly er nå tillattundefined

Innlegget fortsetter her: Nytt fra forbundet