I NLFs guide til koronakrisen er spørsmål 8: Kan jeg fly modellfly?

Her er svaret:

«VFR-flyforbudet (Visual Flight Rules, Cirrus’ anm.) gjelder ikke droner/modellfly. Dersom du opptrer slik at du ikke bryter Helsedirektoratets vedtak (eller andre forbud), er det mulig å fly modellfly.

Å opprettholde aktivitet på modellflyplassene er å anse som videreføring av organisert aktivitet, og følgelig er NLFs tolkning at dette bryter med Helsedirektoratets forbud. Forbudet omfatter under alle omstendigheter samlinger som dronerace, innendørsflyging, møter, treff og konkurranser. NLF kan derfor vanskelig se noen annen løsning enn å anbefale at modellflyplasser holdes stengt.»

Cirrus bemerker følgende når det gjelder bruk av området vårt:

Det er mulig å benytte flyområdet, d.v.s. stripa og ekstraarealet ved siden av dersom du opptrer slik at du ikke bryter Helsedirektoratets vedtak.
Det er ikke tillat å benytte hytta, hangarer og utedo. Disse skal holdes stengt.

Skribent: Kjell Bentzen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *