Cirrus har klaget på skjønnsmessig landslagsuttak for F5J/F3J

Underveis i 2020-sesongen fikk noen landslagsaktuelle piloter i Cirrus høre at de ikke ville bli tatt ut til landslag for Norge basert på 2020-sesongen man var i ferd med å gjennomføre. Dette ble det ikke informert om til Cirrus. Da sesongen, tross koronaen, var gjennomført med mange stevner inkl. NM, bekreftet fortsatt gruppeleder for seilfly/NLF at skjønnsmessig uttak fra 2019 skulle benyttes.

For flere piloter i Cirrus står landslagsuttaket i klasse F3J og F5J som et urettferdig og uforståelig håndverk. Én pilot har ført en egen klagesak til NLF. Cirrus v/styret har, med 4 mot 2 stemmer, sendt egen klage til NLF med henstilling om at landslagsuttaket skal omgjøres og baseres på de vanlige reglene som har vært benyttet tidligere. NLF har i flere omganger avvist vår klage. Etter flere opplysende runder til NLF har Cirrus 21. januar 2021 mottatt vedtaket med link nedenfor fra NLF.

http://nlf.no/modellfly/protokoller-fra-seksjonsstyrem-ter-modellfly-fra-og-med-2017

Saken om landslagsuttak ble første gang fremmet 11.05.2020 (Sak 16/20), og har deretter vært behandlet 11.11.2020 (Sak 38/20) og 12.01.2021 (Sak 02/21).

Skribent: Kjell Bentzen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *