Luftsportstinget 25. mars – Stein-Vidar inn i modellflystyret og Espen fortsetter som leder

Luftsportstinget, NLFs øverste organ som gjennomføres annet hvert år, gikk av stabelen lørdag 25/3. I forkant av selve tinget ble det avholdt seksjonsmøter. På søndag 26/3 inviterte modellflyseksjonen til fagdag med info om ny godkjenning av Modellflyhåndboken og sikkerhetssystem/avviksrapportering.

Til seksjonsmøtet modellfly var det ingen innmeldte saker fra klubbene. Størst oppmerksomhet fikk behandlingen av kontingent og hvorvidt MI skal fortsette i papirutgave. For å begrense økningen i seksjonskontingent var bladet MI foreslått utgitt kun i digitalutgave, men seksjonsmøtet vedtok å beholde papirutgave og innføre en obligatorisk bladavgift. For 2024 blir seksjonskontingenten for senior/pensjonist/ungdom kr 415/380/120 + bladavgift kr 140 pr år. Forbundskontingenten øker i henhold til opptrappingsplanen som tinget tidligere har vedtatt for at modellflygere skal betale det samme som andre NLF medlemmer. For 2024 blir denne dermed for senior/pensjonist/ungdom kr 580/435/100.

Seksjonsmøtet valgte nytt styret for seksjonen. Espen Bakke fortsetter som leder og Stein-Vidar Torø ble valgt inn som styremedlem.

NLF har oppnådd fornyet godkjenning fra Luftfartstilsynet av modellflyhåndboken og tilhørende bestemmelser, bl.a den viktige tillatelsen til å fly høyere enn 120m. Det har vært en vanskelig prosess og vår tilknytning til idretten og NLF har vært svært viktig både med hensyn til at NLF er en respektert aktør i norsk luftfart og ved at forbundets ressurser har bidratt sterkt i prosessen. Fra fagdagen tar vi med to viktige forhold i denne sammenhengen. Den enkelte modellflyger er fortsatt underlagt registreringsplikt på flydrone.no og oppfølging av modellflyhåndbokens sikkerhetssystemer er fortsatt svært viktig for at vi over tid kan regne med å fly modellfly uten å være begrenset av alle reglene i ‘åpen klasse’ droneflyging. Spesielt minner vi om nødvendigheten av å registrere avvik (kollisjoner, kræsj, nestenuhell etc) slik at sikkerhetsarbeidet kan følges opp i form av å korrigere uønskede trender og gjennomføre hensiktsmessig erfaringsdeling.

For øvrig vises til referat og protokoll som er lagt ut på NLF’s webside.

https://www.nlf.no/modellfly/seksjonsm-tet-modellfly-2023

Skribent: OttodeB

1 tanke om “Luftsportstinget 25. mars – Stein-Vidar inn i modellflystyret og Espen fortsetter som leder

  1. For Junior, aldersgruppe 20-25 år, som har vært aktuell for noen medlemmer i Cirrus, gjelder også egne NLF-satser. På vårt årsmøte i år ble det bestemt at Junior-satsen kr 225 for Cirrus, blir uforandret for 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *