Årsmøte 2016 – Cirrus RC Flyklubb

Laster kart ....

Dato/Tid
Date(s) - 09/02/2017
19:00 - 20:00

Arrangementssted
Ekeberghallen

Kategori


Det er 0 påmeldte så langt:
Sette inn i din kalender
0

Årsmøtet skal i det minste behandle følgende saker (sakset fra Cirrus RC Flyklubbs lover):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

a)      Leder for ett år ad gangen
b)      Nestleder for to år ad gangen (like årstall)
c)      Sekretær for to år (like årstall), kasserer for to år (odde årstall),
d)     2 styremedlemmer for to år (en på like og en på odde årstall), og 2 Varamedlemmer for ett år ad gangen
e)      Revisor og dennes stedfortreder
f)       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
g)      Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

Etter årsmøtet, blir det tradisjonelt medlemsmøte. Saker:

  • Ekeberg inne. En uformell rapport.

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *