Nyheter fra ledermøte i NLF Modellflyseksjonen

Lördag 3. Mars gjennomførdes Ledermøte i Modellflyseksjonen. Da ingen annen i Styret hadde mulighet å delta fikk jeg privilegiet å representere Cirrus. Ca 30 klubbledere og representanter fra klubbene var tillstede. Hensikten med Ledermøte er for å informere klubbene om NLF…

Les mer... Nyheter fra ledermøte i NLF Modellflyseksjonen