Nyheter fra ledermøte i NLF Modellflyseksjonen

Lördag 3. Mars gjennomførdes Ledermøte i Modellflyseksjonen. Da ingen annen i Styret hadde mulighet å delta fikk jeg privilegiet å representere Cirrus. Ca 30 klubbledere og representanter fra klubbene var tillstede.

Hensikten med Ledermøte er for å informere klubbene om NLF aktiviteter og å diskutere saker som opptar klubbene. Det er ikke et ting eller årsmøte og det tas ikke noen formelle beslutninger ved Ledermøter.

Jon Gunnar Wold startet dagen. Han er ny fagsjef i Modellflyseksjonen. Fast ansatt i den rollen. Beste jobben i Norge kanskje! Han ansvarer for den daglige driften av seksjonen.

Bland annet skall Jon Gunnar kontaktes ved alvarlige ulykker ved flying. I 2011 er det kun rapportert en personskade av Modellflyseksjonens totalt 4000 medlemmer. Det er sansynligvis en viss underrapportering. 3 tillfellen om uvettig flyging er også rapportert. Bland annet angrep en fullsize pilot en modellflyger. Saken er nå rettssak.

Jon Gunnar tar nå over mye det som Tom Brien har gjort etter att Terje gikk bort. Jon Gunnar flyr primært F3A. Flyr mye innendørsflying og liker også skala modeller. Bor i Moss. Jon Gunnar er også ny redaktør i MI. Detter er en oppgave som han gjør på sin fritid.

Årsberetningen er en rekonstruksjon av 2011. Mye av dokumentasjonen fra året er fortsatt litt ustrukturert og det jobbes nå med å rydde i dette.

Styret er nesten helt nytt. Modellflyhåndboka (sikkerhetssystemet) var en av de viktigste sakene styret har jobbet med i 2011. 40 nye instruktører er sertifisert. En annen hyggelig nyhet er at det nå er sertifisert Norges første kvinnlige instruktør. 93 A-bevis, 6 D-bevis og 104 FAI sportslisenser er også utgitt.

Videre er det en trend at Innendørs flying øker. Dette er en viktig mulighet for rekrytering, spesiellt av ungdom. Ett tips ved leie av hall er å si at det er for trening, ikke konkurranse. Dette reduserer ofte kosten for å leie hall.

Modellflyseksjonen har også registrert mange aktive landslag i ulike klasser. Detter er hyggelig. F3K i Arboga i Sverige, var ett eksempel på konkurranse der Norske lag deltog. 10 Norgesmestere er kåret i løpet av året.

I 2011 blev kun 1 ny modellflyplass og 3 nye flyklubber etablert. Antallet medlemmer i Modellflyseksjonen minsker desverre. Frafallet er relativt stort. Vi er dog fortsatt den største seksjonen!  I Bodø arrangeres nå en jente-kveld for å rekrytere nye medlemmer. Kanskje er det en idee for Cirrus?

Det rapporteres også om at sosiale medier har gjort intrede i modellflyverden. Facebook har tatt av som kanal for modellfly. Mange klubber er veldig aktive der. Det er også en viktig kanal for rekrytering. Aktivitet på Cirrus facebook sider er derfor viktig.

Økonomien i modellflyseksjonen er god. Det har vart en lav og uendret kontingent under mange år. Grunnen til dette er offentlig støtte for ungdomsvirksomhet. Medlemsutviklingen er dog lavere en budsjettert. På sikt må sansynligvis medlemstallen økes med 2-300 medlemmer for å undgå økt kontingent.

MI utvikles til å bli en mer og mer viktig kanal for Modellflyseksjonen. Innhold, design og bildemateriale skall forbedres. MI savner nå desverre en seilfly redaktør. Dette syns jeg vi i Cirrus bør ta som en felles oppgave å løse. Vi trenger en seilflyger som liker å skrive, er aktiv og kan ta flotte bilder fra seilflyaktiviteter. Kanskje er det noe å diskutere ved neste Cirrus klubbmøte?

Det orientertes også om nye lovnormer fra NIF. Dette påvirker Cirrus på den måten at vi i Cirrus sansynligvis må oppdatere våre lover ihht de endringer som er gjort av NIF. Nye endringer gjeller bland annet muligheter å nekte personer medlemskap i klubber. Vi plikter også å føre elektroniske medlemslister.

Tom Brien fortsatte etter lunsj med en orientering om årets aktiviteter. En kortfilm om Unge Ørner fikk vi også se. Tom har nå jobbet i NLF sen 2006. Hans fokus er nå primært klubbutvikling og rekerytering.

Viktige NLF arrangement i året blir bland annet Luftsportsuka 2012. Denne blir arrangert 18-22 juli. Der kommer det å finnes mulighet å prøve allt som har med luftsport å gjøre. Seilfly, fallsksjerm, paragliding m.m.. Hva med en seilfly acro-tur?

Gratis er det å bruke Klubbutvikling prosjektet i NLF. Dette er det største prosjektet NLF har gjennomført. Klubb besøk av Tom med fokus på rekrytering og bedre klubbaktiviteter kan arrangeres med Tom hvis vi ønsker. Ett 4-timers startmøte og tilltaksplan med oppfølging er deler av et slikt prosjekt. Det kan kanskje gi nyttige innspill…

En annen ressurs for vår klubb er Klubbguiden.no. Dette er en online ressursbank for hvordan man styrer en klubb. Der finnes det kanskje mye nyttig for Cirrus styret. Sikkert vert et besøk…

Vi fikk også en oppdatering på SU’s videre arbeid. Arbeidet fortsetter nå etter noen revisjoner. Dette er på en måte forsøk nummer to å etablere et sikkerhetssystem. Jo Grini leder arbeidet i SU. Arbeidet av SU gjøres på oppdrag av Styret i Modellflyseksjonen. Sikkerhetssystemet for modellflyging i Norge blir nå kalt Modellflyhåndboka. Man jobber nå med teksten for de første kapitlen i denne boken. Det ser ut som om dette blir gjort grunligt og at resultatet kommer å bli bra. Arbeidet estimert ferdig innen 2013. En viktig poeng er dog at det er LT som skriver forskriften.

I pausen drakk vi kaffe, spiste is… og snakket mye modellfly.

Ledermøtet var en flott oppdatering på hva som foregår i NLF og i andre klubber runt om i Norge.

//Anders Codan

Skribent: codan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *