Medlemsmøte

Husk medlemsmøtet på torsdag. Agenda og øvrig informasjon: http://www.cirrus-rcfk.no/Arrangementer/medlemsmote-5-2014-03-13/