Medlemsmøte

Igjen er det tid for medlemsmøte på Nordre Skøyen Hovedgård. Torsdag 8. mars kl. 19:00.
På agendaen har vi:

  • Rapport fra Klubbledermøte i NLF
  • Web-sidene, status i skribentkonkurransen
  • Terminlisten, de første stevnene og Hanstholm
  • Leif B. viser sin nye Scimitar og forteller om de første fluktene (testrapport)
  • Eventuelt

Medlemmene oppfordres til å ta med egne prosjekter som kan presenteres på møtet.