Invitasjon F5J NC stevne lørdag 9. mai 2020

Cirrus RCFK er glad for å kunne invitere til F5J NC stevne på Spydeberg modellflyplass lørdag 9. mai som kunngjort på NLFs aktivitetsliste. NLF har overlatt til klubbene å vurdere sine arrangementer i forhold til smittevernhensyn og sportslige hensyn. Klubben har siden forrige lemping på Covid-19 restriksjonene gjennomført to treningsstevner og kan fastslå at både generelle smittevernregler og egne tiltak ble godt praktisert. Tiltak vil gjennomgås under briefing på stevnedagen, men et utdrag kan være greit å ta med her i innbydelsen.

  • Kun arrangøren vil kunne benytte brakkene.
  • Brakkene er heller ikke tilgjengelig for overnatting.
  • Grillen blir gjort tilgjengelig ute og lunsjpause skal gi tid til å unngå samling rundt grillen.
  • Doen er tilgjengelig og benyttes på angitte premisser.
  • Hangarteltene er tilgjengelig for montering/demontering av fly før og etter stevnet, men skal benyttes av én person av gangen. Derav begrenset kapasitet.
  • Hangarteltene blir stengt under stevnet og blir heller ikke gjort tilgjengelig f.eks. ved vind og regn, for å avverge trafikk med for kort avstand mellom mennesker.
  • Stoppeklokker sprites og blir tildelt hver enkelt til bruk under hele stevnet.
  • Deltagere anmodes om å ha med smartphone med nedlastet app for QR-kode avlesning og det blir gitt instruksjon om inntasting av prestasjoner i Gliderscore.
  • Påmeldingsfrist settes til kl 20 fredag 8. mai.

 

Arrangementet i seg selv regner vi med å kunne avvikle på gode sportslige premisser. Gjennomføring av et NC stevne under gjeldende nasjonale reiseråd anser vi også sportslig forsvarlig i og med at få eller ingen deltagere på tilsvarende stevner de siste par årene har kommet fra steder uten noenlunde akseptabel kjøretid til stevneplassen.

Ansvarlig arrangør er Cirrus RCFK og Stevneleder er Otto de Besche, mobil 917 42 350. Mer informasjon og påmelding finner du her:

https://www.cirrus-rcfk.no/Arrangementer/f5j-norges-cup-9-mai/

Skribent: OttodeB