Fjorten medlemmer samlet til klubbmøtet på flyplassen torsdag 11. mai

En del benyttet den fine dagen til komme tidlig og fly. Det var fortsatt nokså kaldt, som det har vært i våres, men i det stille været var det fint å sitte ute.

Finn Krogvig informerte om sine gleder med RES modeller, både strikkstartvarianter og motortrekkutgaver. Det synes som om ganske mange det siste året har bygget disse 2 meterne med Rudder-Elevator-Spoiler, mange fra byggesett og noen fra ARF. Det blir spennende å følge utviklingen av aktiviteten. Flyene er godt egnet både for koseflyging, fintrimming og for konkurranse. Cirrus har F3L på aktivitetslisten søndag 4. juni.

Otto Jäger fortalte kort om storflydagene som er satt opp på aktivitetslisten tre tirsdager frem til sommerferien, 23. mai, 6. juni og 20. juni. Otto fløy selv sin 6m m/propell tidligere på dagen. Kom gjerne selv om du ikke skal fly storglider. Det er fascinerende å se. Vis ekstra oppmerksomhet med hensyn til bruk av rullebanen. Disse flyene trenger plass og er ikke lett å gjøre unnamanøver med.

Otto de Besche orienterte om NLFs sikkerhetssystem og den nye godkjenningen av modellflyhåndboken. EU IR 2019/947, UAV forordningen som er tatt opp i norsk rett i BSL A 7-2, gjelder alle. Luftfartstilsynets godkjenning av NLFs sikkerhetssystem er også gjort med hjemmel i denne forskriften, som ellers i hovedsak regulerer åpen, spesifikk og sertifisert klasse flyging med ubemannet luftfartøy. Godkjenningen forutsetter bruk til rekreasjonsformål og tillatelsen er i stor grad tuftet på at modellflyging organisert gjennom modellflyklubber har vist et godt sikkerhetsnivå gjennom mange, mange år. Det følger betingelser med, som med alle godkjenninger. To av dem tar jeg konkret med her:

  • NLF medlemmer har plikt til å registerere seg direkte på flydrone.no, som alle andre som vil fly UAV.
  • Piloter som flyr i henhold til NLF godkjenningen skal medbringe kompetansebevis under flyging (A-bevis for fly under 12 kg), med mindre man er under opplæring av klubbinstruktør.

Vi har etter min mening generelt en god praksis med flygingen som foregår på Spydeberg og sikkerhetsnivået er godt i betraktning av den typen aktivitet som er vanlig. Styret er likevel etter den nye godkjenningen i gang med å gjennomgå rutinene på nytt for å forsikre oss om at flyplassregler, opplæring o.a. er hensiktsmessige og i samsvar med modellflyhåndboken.

Skribent: OttodeB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *