Bli medlem

Annonsere hos Cirrus RC Flyklubb? Nordens best besøkte modellfly-internettsider.

Værvarsel

Klikk bildet for detaljer:

© Meteorologisk og NRK

Årsmøte

I linkene nedenfor , finner du årsmeldinger og  protokoller fra årsmøtene.

2020 –  Saksliste Årsmøte 2020  – Protokoll fra årsmøtet 2020_Signert – Revisjonsberetning 2019 – Årsbertning Cirrus RC Seilflyklubb 2019Rev1 – Budsjett2020R1

2019 – Årsmøte Protokoll –  Revisors beretning 2018 – Årsberetning 2018 – 2019-03-14 Ekstraordinært Årsmøte protokoll – Årsmøteregnskap2018

2018 – Årsberetning 2017 – Regnskap 2017 og budsjett 2018 – Protokoll årsmøte 2018

2017 – Budsjett 2017 – Årsmøteprotokoll 2018 – Årsmelding 2017 – Regnskap 2017 og budsjett 2018

2016 – Budsjett 2016Årsmøteprotokoll 2016 – Årsmelding 2016 – Regnskap 2016

2015 –Budsjett 2015Årsmøteprotokoll 2015 – Årsmelding 2015  – Regnskap 2015

2014 – Budsjett 2014Årsmelding 2014Årsmøteprotokoll 2014Regnskap 2014

2013 – Budsjett 2013  –  Årsmelding 2013  –  Årsmøteprotokoll 2013 – Regnskap 2013

2012 – Budsjett 2012Årsmelding 2012   –   Årsmøteprotokoll – 2012  –  Regnskap 2012

2011 –  Årsmelding 2011   –   Årsmøteprotokoll – 2011

2010 – Årsmelding 2010   –   Årsmøte protokoll – 2010